top of page
  • 作家相片HKCAMP

開季記錄360露營片段・入手Insta360 X3有優惠

露營開季啦! 見到唔少人post露營嘅靚相同埋影片, 小編最愛就係拎住呢部360 X3周圍拍, 無論係一班人去露營或者旅行, 甚至乎係solo同樣都可以輕鬆咁拍到高質素嘅影片,因為佢係市場唯一極方便嘅360前後鏡頭相機,可以多個角度留低露營回憶。


Insta360 X3已經面世左一段時間,用家一致好評。趁着露營開季未入手嘅大家,今次可以用一個優惠嘅價錢入手啦, 用我哋呢條link購買更有7折優惠。


關於詳細拍攝規格,可以睇返我哋之前嘅文章按此 

露營行山必用・隱形自拍杆


行山或SoloCamp 想搵人影相唔容易, 要Set好角度又要放低部機教時間制, 真係嘥好多時間。 呢個時候Insta360 X3嘅隱形自拍杆功能幫到你, 仲可以模仿有人拍攝嘅感覺, 多款功能杆更可以玩唔同拍攝效果,令你拍攝露營短片更輕鬆。
有興趣嘅朋友,可以到Insta官網睇睇或購買

Insta360官網:: http://www.insta360.com/


Photo: SKY@HKCAMP

相片來源:Insta360Comments


bottom of page