top of page
  • 作家相片HKCAMP

HKCAMP第一條短片面世啦~帶你另類香港自駕遊, 享受兩手Fing Fing Car Camping~

已更新:2021年9月22日

小編帶住興奮又滾動嘅心情同大家宣佈, HKCAMP開左屬於自己嘅YouTube channel, 第一條片正式誕生啦~


今次HKCAMP與Holimood, 連同本地薑及多個本地品牌合作, 將香港本土露營新玩法拍成片段, 讓沉悶嘅生活多一個選擇.


相信大家對於露營都唔會陌生, 今次我哋就試試新玩法. 咩係真真正正咩都唔使準備, 就可以兩手fing fing去露營? 平平地都可以好似去左日本自駕遊甘Chill. 一齊黎享受一下非一般嘅香港自駕遊露營新感受啦.

承諾大家, HKCAMP之後會繼續努力報導同拍片, 同大家分享更多露營資訊, 一齊推動香港露營文化.


請支持我哋HKCAMP嘅YouTube channel, Like, Share同訂閱, 有你哋嘅支持, 就係我哋嘅原動力呀~ YouTube Channel: (5) HKCAMP - YouTube

 

合作單位: Holimood 拍攝團隊: 本地薑Lifestyle Media Concept Ltd. 製作及剪接: iloveblack workshop 特別鳴謝: Noah租車服務, 白泥生態保育農莊, GOGO Camp營具租借, Yama Guest服裝


片入邊嘅靚景, 有興趣都可以睇下呀~

白泥生態保育農莊 (如果想訂位, 可以直接按此)

 

約定大家, 我地營地相遇~**以後關於露營圖片及分享,記得打Hash Tag(#HKHKCAMPComments


bottom of page