top of page
  • 作家相片HKCAMP

外國人氣IG・分享野外生火、露營技巧教學!

對於經常去露營嘅小編, 不時會上網學習野外求生同露營嘅技巧,最近有一個熱爆嘅IG分享教學, 令到世界各地嘅人都follow咗佢,小編都係其中一個,都學到啲嘢。


IG名叫sergio_outdoors , 由一位外國大叔所開,佢經常會利用罐頭製作生火容器。

當中最多人睇利用蠟燭同埋罐頭製成生火燃料,亦可以保存隨時帶去露營煮食,不過唔知可以燃燒幾耐啦,而做法亦都惹來唔少嘅爭議,大家又點睇呢?


另一片段就係利用天然方法, 簡單就可將污水過濾成清水, 所有嘢都係就地取材。
 

利用棄置罐頭製作野炊容器


而IG內都多款利用過棄置罐頭,再製作不同工具! 仲有唔同嘅露營技巧短片, 歡迎大家一齊討論下,佢嘅方法喺香港可唔可利呢?

* 圖片來源:IG sergio_outdoors

以後關於露營圖片及分享,記得打Hash Tag #HKHKCAMP


bottom of page